Projekty

Projekty

V kroji

Príspevok odoslal admin on januára 11, 2023

Predmetom projektu bola rekonštrukcia pôvodného lapášskeho oblečenia (cca rok 1 925) v podobe zhotovenia ženského a mužského sviatočného kroja na základe informácií získaných predchádzajúcim výskumom. Kroje budú využité pri realizovaných podujatiach OZ Dvor u rezbára s cieľom uchovania kultúry a miestnych tradícií, propagácie obce i regiónu. 

Zensky_kroj.jpg

Projekt prebiehal vo viacerých etapách:

  1. Etapa – mapovanie územia za účelom získavania informácií 
  2. Etapa – vyhotovenie krojov
  3. Etapa – publicita projektu/ letáky, plagáty, diseminácia výstupov projektu, informovanie o projekte a pod.

Informácie získané mapovaním územia budú slúžiť pre ďalšie, nielen spoločensko - kultúrne aktivity, ale aj pre zhotovenie knižného materiálu/brožúry o tradičnom spôsobe odievania na Lapáši a ďalších propagačných materiálov.

Muzsky_kroj.jpg

Žiadateľ: Občianske združenie Dvor u rezbára

Termín realizácie: 2022

Dosah: miestny (Obec Malý Lapáš a Veľký Lapáš)

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK: 900 EUR

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“ 

V_kroji.jpg


Vinohrad v dreve zakliaty

Príspevok odoslal admin on novembra 08, 2018

Predmet projektu:

Predmetom projektu bolo otvorenie „Dvora u rezbára“ spojené s organizovaním kultúrnospoločenského podujatia pre širokú verejnosť v malebnom prostredí na rozhraní vinohradov v obciach Malý a Veľký Lapáš. Nosnú aktivitu projektu tvorilo rezbárske sympózium. Počas trvania sympózia 5 rezbári tvorili diela na vopred zadanú tému: Vinohrad v dreve zakliaty. Výsledok ich umeleckého snaženia odhalila slávnostná vernisáž. Následne budú ich diela umiestnené v areáli vinohradu „Dvor u rezbára.“

Termín konania: 25.10.2018-27.10.2018

Miesto konania: Malý Lapáš

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK: 1 500 EUR

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


Viac fotografií na facebooku 

fc.png

_A262465.JPGPA252368.JPGPA252369.JPG

 

 


Dvor u rezbára

Príspevok odoslal admin on novembra 09, 2018

Predmet projektu: 

Cieľom projektu bolo podporiť vybudovanie remeselného dvora na rozhraní vinohradov obce Malý a Veľký Lapáš. Prvotným impulzom pre realizáciu projektu je poskytnúť dostatok priestoru a voľnosti tvorivej práci rezbárskeho majstra s ukážkami práce pre návštevníkov vinohradu. Pôsobenie rezbára v miestnych vinohradoch zároveň prispeje aj k efektívnemu využitiu v nich ukrývajúceho sa kultúrno-historického potenciálu, a teda k oživeniu vinohradov samotných nielen vizuálne (úprava terénu, objektu chatky, umiestnenie rezbárskych prác vo vinohradoch), ale aj po stránke kultúrnospoločenskej, nakoľko zriadenie „Dvora u rezbára“ v budúcnosti umožní pravidelné organizovanie podujatí zameraných na podporu tradícií či rozvoj remesiel. V nadväznosti na projektový zámer boli nakúpené hnuteľné veci neinvestičného charakteru, ktoré budú pri aktivitách „Dvora“ pravidelne využívané a prispejú tak k naplneniu cieľa projektu.  

Termín konania:  

september – november 2018

Miesto konania:

Malý Lapáš

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK:

1 800 EUR

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


DSC_0185.JPG DSC_0183.JPG DSC_0179.JPG


S motorovou pílou bezpečne

Príspevok odoslal admin on novembra 12, 2018

Predmet projektu: 

Celkovým cieľom projektu je zabezpečiť a skvalitniť materiálno – technické zabezpečenie výroby regionálnych produktov na nitrianskom vidieku. Povolanie rezbára je fyzicky náročné. Ide o prácu prevažne v exteriéri, počas 4 ročných období a často v extrémnych podmienkach (dážď, vietor, slnko, mráz, sneh, práca s motorovou pílou vo výške a pod.). Z tohto dôvodu by mal používať kvalitné pracovné náradie, dostatočné ochranné pracovné pomôcky ako i odev, ktorý by mu mal poskytnúť dostatočnú pracovnú ochranu nielen proti vplyvom počasia, ale aj možným úrazom, prašnosti, hluku a pod.. Predmetom projektu je realizácia nasledovných aktivít, ktorými sa má dosiahnuť cieľ projektu:

  1. Nákup a dodanie vybavenia a ochranných pracovných pomôcok vrátane kvalitného ochranného a špeciálneho pracovného oblečenia a doplnkov pre potreby vykonávania pracovnej činnosti nielen v internom, ale aj v externom prostredí počas všetkých ročných období.
  2. Nákup a dodanie vybavenia a náradia pre zlepšenie a rozšírenie materiálno-technického zázemia a zlepšenie a skvalitnenie procesu výroby ako i finálnych produktov

Termín konania:

september – november 2018

Miesto konania:

Veľký Lapáš

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK:

3 382 EUR

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


Snimka_obrazovky_2018-11-12_o9.35.01.png


Vinohrady spievajú

Príspevok odoslal admin on septembra 26, 2019

Predmet projektu:

Predmetom projektu bolo zorganizovanie 2. ročníka rezbárskeho sympózia vo vinohradoch za účasti 4 hosťujúcich rezbárov a domáceho Petra Šranka. Autori počas 2 a pol dňa tvorili sochy asociované so spevom vo vinohradoch. Okrem iného počas akcie vznikol pamätník pre Emila Sitáša, dlhoročného člena Dychovej skupiny Lapášanka, ktorá bola hlavným hudobným hosťom vernisáže. Diela boli umiestnené v areáli „Dvora u rezbára.“

 

Žiadateľ: Peter Šrank – REZBÁR

 

Termín konania: 26.9.2019 – 28.9.2019

 

Miesto konania: vinohrady Malý Lapáš

 

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK: 1 200 EUR

 

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


Credits

Copyright © 2024 PS-REZBAR • Built with Concrete5 CMS • Theme by c5mix and AeronetPrihlásiť sa

Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux