Projekty

Projekty

Vinohrad v dreve zakliaty

Príspevok odoslal admin on novembra 08, 2018

Predmet projektu:

Predmetom projektu bolo otvorenie „Dvora u rezbára“ spojené s organizovaním kultúrnospoločenského podujatia pre širokú verejnosť v malebnom prostredí na rozhraní vinohradov v obciach Malý a Veľký Lapáš. Nosnú aktivitu projektu tvorilo rezbárske sympózium. Počas trvania sympózia 5 rezbári tvorili diela na vopred zadanú tému: Vinohrad v dreve zakliaty. Výsledok ich umeleckého snaženia odhalila slávnostná vernisáž. Následne budú ich diela umiestnené v areáli vinohradu „Dvor u rezbára.“

Termín konania: 25.10.2018-27.10.2018

Miesto konania: Malý Lapáš

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK: 1 500 EUR

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


Viac fotografií na facebooku 

fc.png

_A262465.JPGPA252368.JPGPA252369.JPG

 

 


Dvor u rezbára

Príspevok odoslal admin on novembra 09, 2018

Predmet projektu: 

Cieľom projektu bolo podporiť vybudovanie remeselného dvora na rozhraní vinohradov obce Malý a Veľký Lapáš. Prvotným impulzom pre realizáciu projektu je poskytnúť dostatok priestoru a voľnosti tvorivej práci rezbárskeho majstra s ukážkami práce pre návštevníkov vinohradu. Pôsobenie rezbára v miestnych vinohradoch zároveň prispeje aj k efektívnemu využitiu v nich ukrývajúceho sa kultúrno-historického potenciálu, a teda k oživeniu vinohradov samotných nielen vizuálne (úprava terénu, objektu chatky, umiestnenie rezbárskych prác vo vinohradoch), ale aj po stránke kultúrnospoločenskej, nakoľko zriadenie „Dvora u rezbára“ v budúcnosti umožní pravidelné organizovanie podujatí zameraných na podporu tradícií či rozvoj remesiel. V nadväznosti na projektový zámer boli nakúpené hnuteľné veci neinvestičného charakteru, ktoré budú pri aktivitách „Dvora“ pravidelne využívané a prispejú tak k naplneniu cieľa projektu.  

Termín konania:  

september – november 2018

Miesto konania:

Malý Lapáš

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK:

1 800 EUR

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


DSC_0185.JPG DSC_0183.JPG DSC_0179.JPG


S motorovou pílou bezpečne

Príspevok odoslal admin on novembra 12, 2018

Predmet projektu: 

Celkovým cieľom projektu je zabezpečiť a skvalitniť materiálno – technické zabezpečenie výroby regionálnych produktov na nitrianskom vidieku. Povolanie rezbára je fyzicky náročné. Ide o prácu prevažne v exteriéri, počas 4 ročných období a často v extrémnych podmienkach (dážď, vietor, slnko, mráz, sneh, práca s motorovou pílou vo výške a pod.). Z tohto dôvodu by mal používať kvalitné pracovné náradie, dostatočné ochranné pracovné pomôcky ako i odev, ktorý by mu mal poskytnúť dostatočnú pracovnú ochranu nielen proti vplyvom počasia, ale aj možným úrazom, prašnosti, hluku a pod.. Predmetom projektu je realizácia nasledovných aktivít, ktorými sa má dosiahnuť cieľ projektu:

  1. Nákup a dodanie vybavenia a ochranných pracovných pomôcok vrátane kvalitného ochranného a špeciálneho pracovného oblečenia a doplnkov pre potreby vykonávania pracovnej činnosti nielen v internom, ale aj v externom prostredí počas všetkých ročných období.
  2. Nákup a dodanie vybavenia a náradia pre zlepšenie a rozšírenie materiálno-technického zázemia a zlepšenie a skvalitnenie procesu výroby ako i finálnych produktov

Termín konania:

september – november 2018

Miesto konania:

Veľký Lapáš

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK:

3 382 EUR

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


Snimka_obrazovky_2018-11-12_o9.35.01.png


Credits

Copyright © 2019 PS-REZBAR • Built with Concrete5 CMS • Theme by c5mix and AeronetPrihlásiť sa

Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux