V kroji

Predmetom projektu bola rekonštrukcia pôvodného Lapášskeho oblečenia (cca rok 1 925)

V kroji

Autor príspevku admin on januára 11, 2023

Predmetom projektu bola rekonštrukcia pôvodného lapášskeho oblečenia (cca rok 1 925) v podobe zhotovenia ženského a mužského sviatočného kroja na základe informácií získaných predchádzajúcim výskumom. Kroje budú využité pri realizovaných podujatiach OZ Dvor u rezbára s cieľom uchovania kultúry a miestnych tradícií, propagácie obce i regiónu. 

Zensky_kroj.jpg

Projekt prebiehal vo viacerých etapách:

  1. Etapa – mapovanie územia za účelom získavania informácií 
  2. Etapa – vyhotovenie krojov
  3. Etapa – publicita projektu/ letáky, plagáty, diseminácia výstupov projektu, informovanie o projekte a pod.

Informácie získané mapovaním územia budú slúžiť pre ďalšie, nielen spoločensko - kultúrne aktivity, ale aj pre zhotovenie knižného materiálu/brožúry o tradičnom spôsobe odievania na Lapáši a ďalších propagačných materiálov.

Muzsky_kroj.jpg

Žiadateľ: Občianske združenie Dvor u rezbára

Termín realizácie: 2022

Dosah: miestny (Obec Malý Lapáš a Veľký Lapáš)

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK: 900 EUR

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“ 

V_kroji.jpg

Credits

Copyright © 2023 PS-REZBAR • Built with Concrete5 CMS • Theme by c5mix and AeronetPrihlásiť sa

Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux