Dvor u rezbára

Cieľom projektu bolo podporiť vybudovanie remeselného dvora na rozhraní vinohradov obce Malý a Veľký Lapáš.

Dvor u rezbára

Autor príspevku admin on novembra 9, 2018

Predmet projektu: 

Cieľom projektu bolo podporiť vybudovanie remeselného dvora na rozhraní vinohradov obce Malý a Veľký Lapáš. Prvotným impulzom pre realizáciu projektu je poskytnúť dostatok priestoru a voľnosti tvorivej práci rezbárskeho majstra s ukážkami práce pre návštevníkov vinohradu. Pôsobenie rezbára v miestnych vinohradoch zároveň prispeje aj k efektívnemu využitiu v nich ukrývajúceho sa kultúrno-historického potenciálu, a teda k oživeniu vinohradov samotných nielen vizuálne (úprava terénu, objektu chatky, umiestnenie rezbárskych prác vo vinohradoch), ale aj po stránke kultúrnospoločenskej, nakoľko zriadenie „Dvora u rezbára“ v budúcnosti umožní pravidelné organizovanie podujatí zameraných na podporu tradícií či rozvoj remesiel. V nadväznosti na projektový zámer boli nakúpené hnuteľné veci neinvestičného charakteru, ktoré budú pri aktivitách „Dvora“ pravidelne využívané a prispejú tak k naplneniu cieľa projektu.  

Termín konania:  

september – november 2018

Miesto konania:

Malý Lapáš

Výška nenávratného finančného príspevku z NSK:

1 800 EUR

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.“


DSC_0185.JPG DSC_0183.JPG DSC_0179.JPG

Credits

Copyright © 2024 PS-REZBAR • Built with Concrete5 CMS • Theme by c5mix and AeronetPrihlásiť sa

Concrete5 Appliance - Powered by TurnKey Linux